Neurofeedback

Neurofeedback Amersfoort

Neurofeedback therapie

Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties, ook wel hersengolven genoemd. Neurofeedback maakt gebruik van geavanceerde computertechnologie en software om deze activiteit via EEG-meting vast te stellen en positief te beïnvloeden.

Dit gebeurt door de hersenen acute informatie (feedback) te geven op het moment dat in het hersengolfpatroon sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans in bepaalde frequentiegebieden. De hierdoor veroorzaakte instabiliteit in het neurale netwerk houdt verband met het optreden van bepaalde klachten (bijvoorbeeld slecht slapen of je gespannen voelen).

Door het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van het zelflerend vermogen van de hersenen om zichzelf naar aanleiding hiervan zo te reorganiseren dat een stabieler evenwicht wordt bereikt in het hersengolfpatroon. Nadat de hersenen een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen.


Neurofeedback

Neurofeedback werkt

Bewezen is dat Neurofeedback over de totale spreiding van klachten een gemiddelde succesratio van 70% tot 80% behaalt. Neurofeedback biedt vaak een oplossing voor klachten waarvoor men met andere methoden onvoldoende resultaat heeft bereikt of waarvoor men geen andere keus heeft dan een behandeling met medicijnen.

Neurofeedback en soorten klachten

Neurofeedback heeft bewezen een oplossing te kunnen bieden bij het verminderen of verhelpen van een diversiteit aan klachten van zowel psychische, emotionele als psychosomatische aard. Vaak in combinatie met de andere therapieën en technieken die wij hanteren, kunnen wij een scala aan problemen behandelen, zoals hieronder genoemd:

✓ ADHD/ADD en andere aandacht- en concentratieklachten
✓ Allergieën
✓ Angstcomplexen zoals faalangst
✓ Fobieën
✓ Hyperventilatie- en paniekaanvallen

✓ (Dreigende) Burnout
✓ Chronisch vermoeidheidsyndroom (CVS/ME)
✓ (Manisch-)Depressiviteit
✓ Dyslexie en andere leerproblemen
✓ Epilepsie

✓ Fibromyalgie
✓ CVA (beroerte), functieverbetering
✓ (Chronische) Hoofdpijn en migraine
✓ MS (multiple sclerose), functieverbetering
✓ Whiplash trauma

✓ Stress- en overspanningsklachten
✓ PDD-NOS en andere ontwikkelingsstoornissen zoals autisme (Asperger)
✓ Psychotrauma en Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS)
✓ (Chronische) Slaapproblemen
✓ Gilles de la tourette
✓ Relatie- en identiteitsproblematiek

Neurofeedback biedt vaak een oplossing voor klachten waarvoor men met andere methoden onvoldoende resultaat heeft bereikt of waarvoor men geen andere keus heeft dan een behandeling met medicijnen.

Ook sommige klachten die voortkomen uit (niet-aangeboren) gebreken in de neurale structuur zijn effectief te behandelen met neurofeedback.

Neurofeedback en verslaving

Neurofeedback kan eveneens een bepalende rol spelen bij het doorbreken van verslavingsgedrag bij bijvoorbeeld alcohol of drugs. De behandeling is goed te combineren met medische begeleiding in de verslavingszorg die zich in eerste instantie zal richten op de lichamelijke ontwenning (detoxicatie).

Wil je meer weten of een afspraak maken?
Neem gerust even contact met mij op.


Rob Slootman

Neem contact op


Psycholoog Amersfoort
Ervaringen van cliënten
Na enkele weken stond ik al veel positiever in het leven ...
Neem contact op

✔ Vergoeding mogelijk
✔ Therapie op maat

psycholoog amersfoort Psycholoog Amersfoort
wordt gewaardeerd met 4.8 uit 5 sterren op basis van 6 reviews
Ik ben aangesloten bij:

cbig-nip
psycholoog amersfoort GZ-Psycholoog Amersfoort
Nijverheidsweg-noord 60-69
3812 PM Amersfoort
Top